Vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 17. juni 2008