Principper for procedure ved godkendelse af indkøb af nye lærebogssystemer.
  
 
Vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 1. oktober 2007