Procedure vedr. bekymring ang. et barn

 

 

Ansager skole har følgende procedure hvis et barns adfærd giver anledning til bekymring hos personalet. Processen er delt op i 3 dele:

 

 

Når en eventuel bekymring opstår, starter teamet omkring barnet med at notere de forskellige hændelser, som vækker bekymring. Herefter går teamet i gang med en pædagogisk kortlægning af elevens styrkeområder, behov og problemstillinger. Kortlægningen danner baggrund for udarbejdelsen af en handleplan, som er meget struktureret i forhold til mål, midler, roller og evaluering. Handleplanen afprøves i den efterfølgende periode for at se om dette tiltag afhjælper problemstillingen.

 

Hvis denne indsats ikke afhjælper problemstillingerne, så kan sagen behandles på et koordinationsmøde . De faste deltagerne på koordineringsmødet er skolens ledelse, skole socialrådgiveren og skolepsykologen. Andre personer kan dog deltage på mødet, hvis det skønnes relevant,- eksempelvis AKT medarbejderne.

 

Elever kommer ikke på et koordinationsmøde uden forudgående kontakt og accept fra barnets forældre jf. forvaltningslovens bestemmelser.

 

Koordineringsmødet kan resultere i nye tiltag, AKT indsats eller indstilling til Børn, Trivsel og Sundhed (BTS) / Børn og Forebyggelse (BOF).