Principper for brug af skolens computere

 

Regler for brug af Ansager skoles computere

 

 

Man skal overholde gældende love og etiske regler på it området, hvilket betyder, at man ikke må:

 

Godkendt på skolebestyrelsesmøde den 24. april 2008