Principper for aflysning af undervisningen.
 
  1. Det tilstræbes, at den planlagte undervisning gennemføres. 
  2. Der kan gives fri i ydertimerne i 5.-9. klasse.
  3. Aflysning skal administeres med forsigtighed, så den sammen klasse ikke "rammes" for tit.
  4. Klasser kan arbejde alene med tilsyn (dog ikke i fag/lokaler med skærpet tilsyn)
  5. Det tilstræbes, at afdelingens lærere vikarierer for hinanden.
 
 
 
 
Godkendt på skolebestyrelsesmøde den 14. januar 2008