Bestyrelsen finder det vigtigt, at skolen som en del af lokalsamfundet, er åbent overfor dette.

Skolen formidler derfor i rimeligt omfang brochurer og pjecder, som  kommer fra de enkelte foreninger i lokalområdet.

Det skal dog understreges, at de enkelte henvendelser fra lokalforeningerne altid tager udgangspunkt på skolelederens bord, sådan at der vurderes fra sag til sag.

Som udgangspunkt informerer interesseorganisationer ikke om deres arbejde på forældremøder.

Revideret på skolebestyrelsesmøde den 20. februar 2008