Principper for faglig fordybelse
 
  1. Fordybelse i igangværende undervisningsforløb
  2. Træning/forberedelse, der tager udgangspunkt i de opgaver, som eleven har fået for i skolen