3. kl.

6. kl.

9. kl.

Lærernes IT-kompetencer

Generelt

Generelt

Generelt

Generelt

Eleverne skal have et grundlæggende kendskab til betjeningen af en tidssvarende computer i skolens netværk. Tænde og slukke, logge på netværket, starte og lukke programmer, gemme og hente filer og udskrive dokumenter. Vælge mellem forskellige printere og printertyper.

Elever skal  udbygge deres kendskab til brug af computeren generelt, og til de muligheder, som skolens netværk tilbyder. Samtidig grundlægges elevernes forståelse for informationsteknologiens stærke og svage sider. Eleverne kan flytte og kopiere filer rundt på netværket.

Elevernes viden og færdigheder er blevet udbygget til at omfatte alle de nævnte IT-genrer med en vis fortrolighed. Eleverne skal kunne vælge den mest hensigtsmæssige måde at anvende IT på og være i stand til at vurdere, om IT overhovedet er velegnet til løsning af en given opgave.

En bred basisviden om IT er nødvendig for alle lærere, svarende til niveauet for Det Pædagogiske IT-kørekort. Der vil imidlertid også være brug for lærere, som opbygger en ekspertise indenfor et specielt område/fagområde.

Tekstbehandling

Tekstbehandling

Tekstbehandling

Tekstbehandling

Anvende simple funktioner i et tekstprogram.

Selvstændigt arbejde med tekster i et tekstprogram, herunder redigering og printning. Formatering af  tekst, sideopsætning, klipning og kopiering af tekst. Forskellige typer af tekstfiler.

Udvikle fortrolighed med anvendelsen af et tekstprogram, herunder kendskab til tabulatorer, punktopstilling, stavekontrol, søg- og erstatfunktion og spalter. Konvertere mellem forskellige gængse filformater, f.eks. tekstformat, RTF-format og det anvendte tekstprograms eget filformat.

Skrivning, formatering, redigering, sideopsætning, printning, hente/gemme tekst. Kendskab til andre tekstbehandlingsprogrammer og konvertering mellem forskellige gængse formater. Arbejdsvaner m.h.t. tastatur/mus.

Talbehandling

Talbehandling

Talbehandling

Talbehandling

 

Anvendelse af regneark til simple beregninger og opstillinger samt beskrivelser af taldata.

Anvendelse af regneark til opstillinger af budgetter og regnskaber. Grafisk præsentation af talopstillinger. Anvendelse af regneark til opstilling af prognoser, modeller og statistik.

Kunne anvende regneark og grafisk præsentation af disse samt overføre til tekst.

Billedbehandling

Billedbehandling

Billedbehandling

Billedbehandling

Fremstille billeder i et simpelt maleprogram.

Selvstændigt arbejde med billeder i simple maleprogrammer samt introduktion til mere avancerede billedprogrammer. Håndtering og flytning af billeder, dele af billeder, og introduktion til forskellige billedformater og farver/paletter. Scanning og digitalt kamera.

Selvstændig håndtering og redigering af billedfiler samt brug af disse i andre IT-genrer som Grafisk Layout, præsentation og Webpublicering. Fortrolighed med billedscanning og digitalt kamera. Konvertering mellem forskellige gængse filformater.

Kunne producere og arbejde med samt redigere og flytte digitale billeder. Scanning. Kendskab til forskellige filformater.

Grafisk layout

Grafisk layout

Grafisk layout

Grafisk layout

 

Sammesætning af producerede tekster og billeder til et trykt produkt, avis, plancher, reklamer.

Grundlæggende kendskab til layout/DTP-program. Kendskab til sorthvid layout og erfaringer med brug af farve.

Kunne anvende billeder og tekst i trykte publikationer. Grundlæggende kendskab til DTP-programmer.

Præsentation

Præsentation

Præsentation

Præsentation

 

Simple præsentationer såsom ”dias”-show, digitale overheads og introduktion til enkel multiemedieproduktion.

Kendskab til præsentations- og multimedieprogrammer. Anvendelse af præsentation til f.eks. projektarbejde. Produktion af ”statiske” og interaktive præsentationer. Produktion af mere komplekse multimediepræsentationer med inddragelse af erfaringer og viden fra de forskellige IT-genrer.

Kunne lave digital præsentation med brug af tekst, billeder, lyd, animation og video. Kunne fremstille (enkle) websider. Kendskab til programmer til fremstilling af websider.

Web-publicering

Web-publicering

Web-publicering

Web-publicering

 

 

Enkel fremstilling af websider, anvende websider til præsentation af f.eks. projektarbejde.

Enkel fremstilling af web-sider, anvende web-sider til præsentation af f.eks. projektarbejde.

Infomationssøgning

Infomationssøgning

Infomationssøgning

Infomationssøgning

Grundlæggende kendskab til - og simpel brug af Internet.

Udbygning af kendskabet til Internettets muligheder, præsentation af forskellige søgeværktøjer og databaser, bogmærker, download af billeder og printning.

Udbygning af fortroligheden med Internettets muligheder. Færdighed i at søge hensigtsmæssigt samt vurdere søgerusultater. Download af tekst, billeder, lyd, video og programmer.

Kunne søge på websider, databaser, kende flere søgemaskiner, flytte tekst/tabeller m.v. ind i dokumenter. Download af tekst, billeder, lyd, video og programmer.

Netkommunikation

Netkommunikation

Netkommunikation

Netkommunikation

Grundlæggende kendskab til e-mail.

Videre brug af e-mail og kommunikation med andre skoler og klasser.

Personlig e-mail. Brug af e-mail til kommunikation.

Kendskab til netetikette og personlig sikkerhed på nettet. Kunne bruge e-mail, chat og elektroniske konferencer.

Lydbehandling

Lydbehandling

Lydbehandling

Lydbehandling

 

Enkel optagelse og redigering af lydfiler i et simpelt lydprogram.

Redigering og brug af lyd. Produktion af lyd til IT-genrerne. Præsentation, Webpublicering og Video og Animation

Kunne arbejde med produktion og redigering af digital lyd og musik.

Video og animation

Video og animation

Video og animation

Video og animation

 

 

Arbejde med produktion og redigering af levende, digitale billeder. Enkel animation, f.eks. til brug i Web-publicering.

Have kendskab til produktion og redigering af levende digitale billeder.