KLasserne skal så vidt muligt være ensartede med hensyn til:
 
Klasselærerne for de klasser, der skal udgøre nye klasser mødes med skolens leder og fordeler eleverne i de nye klasser. De kommende klasselærere deltager som observatører.
 
Vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 24. april 2008