• ikon
  Lars Offersen den 23-08-2018
  Kære alle

  Skolebestyrelsen har nu konstitueret sig.
  Kitty Gamkinn er formand og
  Uffe Lysholt er næstformand

  Elevrådet har konstitueret sig.
  Ida Bræstrup Jørgensen 6.kl. er formand
  Andreas Elbæk Vinther Andersen 7.kl. er næstformand.

  Undervisningsmiljørepræsentanter er: Magnus Ahlers Holdt 5.kl. og Andreas Elbæk Vinther Andersen 7.kl.

  Det bliver godt.

  Jesper Uhre Pedersen er ny i juniorklubben og fra den 1. september vil vi have lærer Sandre Lee Nielsen som vikar i Per Sandbergs sygefravær.

  Håber også at I har haft mulighed for at hilse på skolens nye SFO leder Helle O´Connor Due Jensensmiley

  Med venlig hilsen

  Lars Offersen


   

Lidt fra dagligdagen

SKOLEBUS

Gratis transport til skolen ydes til elever, hvor afstanden til skolen er mindst 2,5 km i børnehaveklasse - 3. kl., 6 km i 4. - 6. kl., 7 km i 7. - 9. kl.
Der kan stilles krav om, at eleverne selv transporterer sig halvdelen af vejen - dvs. til det sted, hvor eleven kan stå på bussen.
Eleverne bliver hovedageligt transporteret til skolen med den lukkede buskørsel, offentlig transport eller taxa. 
 
Elever, som har ventetid, kan opholde sig på Biblioteket eller i Aulaen.

SKOLENS KARAKTERER

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

Se dem her:

Karakterfordeling

Karaktergennemsnit