Ansager skole skal være et godt lære og værested!

 

Undervisning:
 
 • undervisningen er fleksibelt organiseret i tid, rum og struktur.

 

 • undervisningen er præget af helhed, sammenhæng og fordybelse.

 

 • undervisningen tilgodeser de mange forskellige sprog fx samtale, leg, skrift, brug af kroppen, billedet, drama, poesi, dans, musik og hændernes tale.

 

 • børnene skal gennem undervisningen have muligheder for succesoplevelser.

 

 • børnene skal gennem hele skoleforløbet gives meningsfyldte udfordringer og oplevelser.

 

 • børnene skal gennem undervisningen lære at vælge og fravælge og også lære at være personlig ansvarlig for det trufne valg.

 

 • børnene lærer at arbejde selvstændigt og tage selvstændige initiativer.
Information:
 
 
 • lærerne holder et højt informationsniveau overfor børnene, således at børnene oplever dagligdagen meningsfuld.

 

 • lærerne holder et højt informationsniveau overfor hinanden.

 

 • ledelsen holder et højt informationsniveau overfor lærerne.

 

 • skolen holder et højt informationsniveau overfor forældrene.
Samarbejde:
 
 
 • børnene gennem hele skoleforløbet skal lære at samarbejde mod fælles mål, hvor den enkelte yder sit bidrag i arbejdet mod det fælles mål.

 

 • lærerne samarbejder om at skabe de bedst mulige læringsbetingelser for såvel gruppen som det enkelte individ.

 

 • lærerne og ledelsen samarbejder om at skabe de bedst mulige rammer for at drive skole for børnene.
Individ og fællesskab:
 
 
 • børnene gennem skoleforløbet lærer at indgå aktivt i et demokrati.

 

 • børnene lærer at respektere retten til at være forskellig.

 

 • børnene lærer at tage medansvar for hinanden.

 

 • børnene lærer at tage ansvar for egne handlinger.
Fysisk miljø:
 
 
 • Undervisningslokaler skal være fleksibelt og inspirerende indrettet

 

 • Gange og fælles indearealer skal være inspirerende væresteder.

 

 • Udearealer skal understøtte elevernes alsidige udvikling ved både at indeholde fysiske udfoldelsesmuligheder såvel som væresteder.