• ikon
  Lars Offersen den 12-12-2018
  Kære alle
  Sidste skoledag før jul, torsdag den 20. december nærmer sig.
  Program for dagen:
  1. lektion almindelig skema. Klasserne går fra skolen til kirke ca. kl. 8.45
  kl. 9.00 til ca. 9.30 Julegudstjeneste, Ansager kirke
  Retur fra kirke og så i Primærgrupper frem til den store pause.
  kl. 12.10-14.00 sammen med klasse
  kl. 14.00-14.20 Fællessamling
  Derpå juleferie smiley
 • ikon
  Sonja Bonde Møjbæk den 31-10-2018
  Til forældre med drenge i 5. eller 6. klasse.
   
  Som en del af Varde Kommunes indsatser for at imødekomme erhvervsskolereformens ambitioner afholdes en DrengeCamp i uge 5 2019 for drenge fra 5.-6. klasse. DrengeCampen er inspireret af Løkkefondens Drengeakademi og er målrettet drenge, der er på kanten af det basale faglige fundament og i farezonen for at blive hægtet af. Ambitionen er at løfte drengene til et nyt fagligt og personligt niveau, der giver dem fornyet lyst til at lære og oplevelse af faglig succes – og mod på en fremtid med uddannelse på den lange bane.
   
  Varde Kommune afholder d. 10. december 2018 et informationsmøde om DrengeCampen fra 19-20 på Varde Rådhus, Bytoften 2, 6800 Varde. Tilmeldinger skal sendes til Toke Knudsmark på [email protected] senest d. 10. december – husk at skrive navne på alle deltagere. På mødet vil der være information om indhold og forløbet af DrengeCampen 2019, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
   
  Drengene ansøger selv i samarbejde med forældre og lærere om en plads på DrengeCampen. Ansøgningen skal ske via Ungdomsskolen hjemmeside www.ungvarde.dk inden d. 17. december 2018, kl. 12.00. Der gives svar til drenge, om de er blevet optaget på DrengeCampen d. 7. januar 2019.
   
  Har du spørgsmål, så kontakt mig gerne på 21315073 eller via mail på [email protected]
  Vi glæder os til at modtage ansøgningerne fra jer.
   
  Venlig hilsen
   
  Toke Knudsmark
  Ungdomsskoleinspektør
   
  Vi i naturen, Varde Ungdomsskole
  Varde Kommune – Ndr. Boulevard 81 - 6800 Varde
  [email protected]www.ungvarde.dk
  Dir. tlf.: 7994 6589
  Mobil: 2131 5073
   

Lidt fra dagligdagen

SKOLEBUS

Gratis transport til skolen ydes til elever, hvor afstanden til skolen er mindst 2,5 km i børnehaveklasse - 3. kl., 6 km i 4. - 6. kl., 7 km i 7. - 9. kl.
Der kan stilles krav om, at eleverne selv transporterer sig halvdelen af vejen - dvs. til det sted, hvor eleven kan stå på bussen.
Eleverne bliver hovedageligt transporteret til skolen med den lukkede buskørsel, offentlig transport eller taxa. 
 
Elever, som har ventetid, kan opholde sig på Biblioteket eller i Aulaen.

SKOLENS KARAKTERER

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

Se dem her:

Karakterfordeling

Karaktergennemsnit