• ikon
  Lars Offersen den 08-10-2018

  Fraværsopgørelse

  Kære forældre

  Så er det oktober og tid til en opfølgning på elevfravær som I sidst fik melding om tilbage i foråret 18.

  Der kan være mange årsager til fravær. Det kan skyldes sygdom, det kan være ulovlig fravær eller lovlig fravær f.eks. i forbindelse med ferie.

  Hvis dit barn har været fraværende i mere end 10 %  af skoleårets to første måneder får du en kort besked under beskeder. Til orientering!

  Hvis det giver anledning til spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.

  Med venlig hilsen
  Lars

 • ikon
  Sonja Bonde Møjbæk den 03-10-2018
  Så er det nye VAKS program klar til efterårsferien.
   
  Flere nye og spændende tiltag er med denne gang.


  https://epaper.dk/vardekommune/vaks-eftera-rsferie-2018_/ 
   

Lidt fra dagligdagen

SKOLEBUS

Gratis transport til skolen ydes til elever, hvor afstanden til skolen er mindst 2,5 km i børnehaveklasse - 3. kl., 6 km i 4. - 6. kl., 7 km i 7. - 9. kl.
Der kan stilles krav om, at eleverne selv transporterer sig halvdelen af vejen - dvs. til det sted, hvor eleven kan stå på bussen.
Eleverne bliver hovedageligt transporteret til skolen med den lukkede buskørsel, offentlig transport eller taxa. 
 
Elever, som har ventetid, kan opholde sig på Biblioteket eller i Aulaen.

SKOLENS KARAKTERER

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

Se dem her:

Karakterfordeling

Karaktergennemsnit