• ikon
  Lars Offersen den 06-04-2017
  Kære forældre
  Vedhæftet kort information om ny organisering af skolen fra skoleåret 2017/18
  I inviteres samtidig til møde på skolen, den 15. juni 2017, hvor I vil få en detaljeret præsentation med mulighed for at stille spørgsmål.
  Med venlig hilsen

  Lars Offersen og Anja Hessellund
 • ikon
  Lotte Hansen den 22-05-2017
  Der er nu indgået forlig om ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet. Se forligsteksten i vedhæftede dokument.
   
 • ikon
  Lars Offersen den 22-05-2017
  Kære alle
  Frederik Ahlers Holdt fra 7.kl. og Tilde Bræstrup Jørgensen fra 6.kl. er valgt som Ansager skoles nye
  undervisningsmiljørepræsentanter (UVM).
  Det betyder at de er naturlige at gå til for de øvrige elever, hvis der er ideer, problemer, spørgsmål e.l. vedr. undervisningsmiljø.
  Undervisningsmiljø har tre hovedområder:
  *Psykisk undervisningsmiljø
  *Fysisk undervisningsmiljø
  *Æstetisk undervisningsmiljø.
  Frederik og Tilde er ikke ansvarlige for at disse områder er på plads, men de har til opgave at være bindeled mellem elever og kontor med målet, at elever har det bedst mulige undervisningsmiljø.
 • ikon
  Lotte Hansen den 19-05-2017
  Børnenes udstilling 2017 - fernisering, se vedh. invitation
   
 • ikon
  Lotte Hansen den 21-04-2017

  Invitation til Sportsskolen 2017 i Varde - for børn og unge med særlige behov.

  Varde sportsskole her: http://www.dhif.dk/document/default.asp?documentID=1276&id=794

 • ikon
  Lotte Hansen den 20-04-2017
  Den supergode protest sang:

  https://vimeo.com/212259544
 • ikon
  Lotte Hansen den 19-04-2017
   I forhold til strukturændringerne på skole- og dagtilbudsområdet i Varde Kommune, kan høringssvar kan læses her:
   http://www.vardekommune.dk/strukturdroeftelser-i-dagtilbud-og-skoler

   

PREP Parkursus

At skabe gode parforhold og trygge familier er et stort ønske for de fleste. På et PREP-parkursus kan I hente inspiration til, hvordan I giver kærligheden gode vækstbetingelser i en travl hverdag. Forelskelsen kommer af sig selv, men kærligheden skal holdes ved lige.

Hvad er PREP? PREP er et forebyggende og relationsudviklende kursus. Det er rettet mod par, som er motiverede for at blive sammen og arbejde med deres relation.

 • 29-05-2017
  08:20-09:50
  Skole-hjem-samtaler i 0.a · 0A
  1

SKOLEBUS

Gratis transport til skolen ydes til elever, hvor afstanden til skolen er mindst 2,5 km i børnehaveklasse - 3. kl., 6 km i 4. - 6. kl., 7 km i 7. - 9. kl.
Der kan stilles krav om, at eleverne selv transporterer sig halvdelen af vejen - dvs. til det sted, hvor eleven kan stå på bussen.
Eleverne bliver hovedageligt transporteret til skolen med den lukkede buskørsel, offentlig transport eller taxa. 
 
Elever, som har ventetid, kan opholde sig på Biblioteket eller i Aulaen.
 

Ruter og tidsplaner ses her.