• ikon
  Anja Hessellund den 06-02-2019
  Suppleringsvalg til skolebestyrelsen

  Har du lyst til at have indflydelse på Ansager skoles udvikling?

   
  Hvis du har det, kan du blive et af de 4 nye medlemmer i skolebestyrelsen ved Ansager skole.
  Ansager skole har, på grund af frafald i skolebestyrelsen, brug for 1 kandidat til indtrædelse i skolebestyrelsen samt 3 suppleanter til indeværende valgperiode.

  Ansager skole har forskudt valg således, at der hvert andet år afholdes skolebestyrelsesvalg for hhv. 3 og 4 deltagere.
  Et skolebestyrelsesmedlem er valgt for en 4 årig periode.

  Ved at have forskudte valg, er der hele tiden medlemmer i skolebestyrelsen med mindst 2 års erfaring.

  I perioden den 26 februar og frem til den 28. marts er det muligt at henvende sig på skolens kontor, hvis man ønsker at blive optaget på valglisterne eller ønsker at sikre at man er opført.

  Valgmøde:
  Foregår den 28.marts kl. 19:00-21:00 i forsamlingssalen på Ansager skole

  Programmet for mødet
  Velkomst
  Årsberetning ved siddende skolebestyrelsesformand
  Valgbestyrelsen orientere om regler for valg

   
 • Sonja Bonde Møjbæk den 18-01-2019


  VIGTIGT. SÅ ER DER NYT OM SKOLEBUSSEN.
  Se vedhæftede.
 • ikon
  Helle O'Connor Due Jensen den 08-02-2019
  Ansager Skole søger en ny skoleleder - kunne det være dig?

Lidt fra dagligdagen

SKOLEBUS

Gratis transport til skolen ydes til elever, hvor afstanden til skolen er mindst 2,5 km i børnehaveklasse - 3. kl., 6 km i 4. - 6. kl., 7 km i 7. - 9. kl.
Der kan stilles krav om, at eleverne selv transporterer sig halvdelen af vejen - dvs. til det sted, hvor eleven kan stå på bussen.
Eleverne bliver hovedageligt transporteret til skolen med den lukkede buskørsel, offentlig transport eller taxa. 
 
Elever, som har ventetid, kan opholde sig på Biblioteket eller i Aulaen.

SKOLENS KARAKTERER

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

Se dem her:

Karakterfordeling

Karaktergennemsnit